Search
Close this search box.

Hva er persontilpasset medisin og hvorfor er det spennende i ME / CFS?

I denne ukens #OMFScienceWednesday leter vi I arkivene og deler en post om persontilpasset medisin på nytt.

Til ære for konferansen som er ved Stanford Universitet, stiller vi i denne ukens #OMFScienceWednesday spørsmålet: hva er persontilpasset helse?

Enten du velger å kalle det persontilpasset medisin, presisjonshelse eller P4 medisin, vi snakker om en pågående revolusjon i måten helse og sykdom studeres på, og måten helsetjenestene praktiseres. Dette innebærer at vi beveger oss vekk fra tanken på generelle behandlinger og mer mot å gi skreddersydde behandlinger som tar hensyn til individuelle variasjoner helt ned på molekylært nivå. Målet er å kunne forutse risiko og til slutt kunne forhindre sykdom fra å bryte ut. Dette er en data-drevet revolusjon der vi tar i bruk den nyeste molekylærteknologien, som vi skrev om i forrige ukes post, og sofistikerte big-data analyser. Slik kan vi forutse den beste måten å behandle sykdom og bevare helse til et individ. Dette betyr at pasientrollen må styrkes slik at pasienten inntar en mer aktiv rolle i sin egen behandling og i bevare egen helse. Vi må gå fra å være reaktive (behandle sykdom) til å være proaktive (bevare god helse).

Persontilpasset helse er en spesielt spennende tilnærming til forskning på ME / CFS på grunn av kompleksiteten og variasjonen i pasientgruppen. Derfor finansierer OMF big-data studier på alvorlig syke pasienter (/mecfs-severely-ill-big-data-study/).  Vi vet allerede at forskjellige pasienter responderer på forskjellige behandlinger, og persontilpasset helseforskning vil hjelpe oss ikke bare til å forstå hvorfor det er slik, men til å finne enda bedre behandlinger eller kombinasjoner av behandlinger. Dette har allerede begynt å skje innen kreftmedisin, hvor genom-sekvens informasjon brukes til finne det mest effektive medikamentet til behandling av hver enkelt pasient.

Mye av forskingen OMF støtter skjer ved Stanford Medicine. Les mer om Stanford Medicine sitt engasjement til forsking på presisjonshelse, i Dean Llyod Minors Forbes op-ed: http://med.stanford.edu/…/dean-minor-on-precision-health.ht…

Dean Minor starter nå en konferanse med teamet Persontilpasset Helse ved Stanford Universitet, og Ron Davis vil snakke om ME / CFS forskning fredag ettermiddag. Se hele programmet her: http://bit.ly/2jn5HYR.

OMF takker Anne-Marthe Markussen for denne oversettelsen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669