Search
Close this search box.

Møt Rahim Esfandyarpour, PhD, medlem av SGTC Team

Denne #OMFScienceWednesday  vil vi gjøre deg kjent med Stanford Genome Technology Center team medlem Rahim Esfandyarpour, PhD. Rahim’s ME / CFS forskning, finansiert av OMF, har fokus på utviklingen av nanonål som biomarkør for denne sykdommen.

Rahim Esfandyarpour, PhD, member of the SGTC Team

«Jeg mottok min PhD og MSc. i Electrical Engineering fra Stanford University. For tiden er jeg prosjekterings medarbeider ved Stanford Genome Technology Center (SGTC). Jeg har nesten ett tiårs erfaring i utvikling av nye biomedisinske teknologier.

Min tverrfaglige forskning fokuserer på translasjonell vitenskap ved å benytte innovative ingeniørkonsepter for å studere utfordringer i ny livsvitenskap og medisin, med tre hovedmål: Forebygging, tidlig diagnose og effektive behandlinger av sykdommer. Et eksempel er en av mine nylige intervensjoner var en multifunksjonell «lab på en chip» -løsning, som koster noen kroner og kan  produseres med  laserprinter.

(les PNAS her: http://bit.ly/2BBsjAX og Stanford here: https://stan.md/2MoKVJr).

Jeg leder for tiden et tverrfaglig team av forskere og teknikere som arbeider med flere ulike forsknings prosjekt med fokus på utvikling av nye innovative, kostnadseffektive og nøyaktige teknologiske løsninger (bærbare, slitesterke og håndholdt utstyr) for bedre forståelse av biomedisinsk forskning, frem til bedre diagnostikk og behandling.

Denne gruppen er del av et teknologisk utviklingsteam som jeg samarbeider med, som inkluderer immunologer, genetikere, biologer, kjemikere, kreftleger, bioingeniører, mekaniske ingeniører og tekniske ingeniører. En av de nye og viktige teknologiene jeg har utviklet i de seinere år, har fokus på å løse en av de store utfordringer forbundet med tradisjonell biomarkør deteksjons metoder. For eksempel, mange deteksjons systemer bruker komplekse optiske metoder som krever spesiell fluoriserende- merking, mens min metode bruker billig elektrisk gjenkjenning, uten bruk av kostbare merking.

Ved å benytte ny og avansert nanoteknologi, micro/nano-utstyr og microfluidics (system som kan prosessere små mengder væske), har jeg utviklet en allsidig, ultrasensitiv og høygjennomstrømning (tusenvis av sensorer per kvadrat centimeter) impendance basert nano elektronisk matrise (nanonål biosensor), med integrert microfluidics teknologi som har kapasitet til å utføre sann-tid og merkefri affinitetsbasert bio-sensing av biomarkør mål.

For ca to år siden lærte jeg mer om ME / CFS og Whitneys situasjon, og ble aktivt involvert i å studere og forstå denne kompliserte sykdommen. Jeg husker godt diskusjonen Professor Davis og jeg hadde om hvordan min nanonål- analyse kunne være en potensiell biomarkør og medicament screening verktøy for ME / CFS. I følge  noen studier,  er ME / CFS en sykdom som rammer minst to millioner mennesker i USA og millioner flere globalt. Så vidt vi vet, er det i dag ingen godt etablerte blod basert biomarkør for diagnosen ME / CFS, heller ikke for å utføre preklinisk testing av potensielle medikamenter for ME / CFS pasienter. En konsekvens er at diagnostisering av ME / CFS pasienter ere n langvarig og kostbar prosess, som utgjør et grunnleggende hinder for pasientomsorg og behandling.

Siden da har jeg brukt mange dager og kvelder på å utføre tester med nanonålen, og studert denne sykdommen, fordi jeg har sterk trop å at det alltid finnes en løsning hvis man prøver hardt nok. Med det i tankene og ved å bruke vår nye teknologi, har jeg brukt måneder på re-design og microfabrikere mange flere nye sensorer, og karakterisere og kalibrere dem for denne spesielle applikasjonen. Så, for første gang, var det i tester observert at ME / CFS blodceller viser et karakteristisk impendase (forholdet mellom spenning og strøm i en vekselstrømkrets) mønster, når utsatt for hyperosmotisk stress. Dette er signifikant ulikt de friske kontroll prøvene. Impendansmønster ulikhetene mellom ME / CFS og friskes blod, utsatt for hyperosmotisk stress, antyder at denne teknologien potensielt kan gi oss en unik indicator for ME / CFS. Det er veldig motiverende at resultatene så langt indikerer at teknologien potensielt kan etablere en rask og nøyaktig diagnostisk metode for ME / CFS, og samtidig gir insikt i biologien ved denne komplekse sykdommen. Ytterligere, ved å anvende denne teknologien som  medikamentscreenings verktøy, har flere små molekyler blitt testet for å se om de kan hjelpe ME / CFS-celler til å gå tilbake til å opptre som friske celler. Disse lovende resultatene antyder at teknologien potensielt kan brukes for raskt å screene potensielle medikamenter og/eller substanser for ME / CFS.

Vi har nå mål om å utføre videre tester for å forstå den eksakte mekanismen som medvirker til resultatene og å teste analysen på andre sykdommer. Ytterligere, arbeider vi med å tilpasse teknologien til en løsning for preklinisk testing av mulige medikamenter og behandlinger for ME / CFS pasienter, som kan lede til utvikling av bærbare, håndholdte, lett anvendelige løsninger, som kan benyttes av forskerer og klinikere på alle ferdighetsnivå.

Forøvrig planlegger vi å arbeide med andre teknologier for å studere ME / CFS. For eksempel, min nyutviklede printerteknologi, et papirtynt nanopartikkel kretskort som koster noen kroner å produsere med en laserprinter, som kan effektuere flere tester og muligens gi oss et nytt viktig og billig diagnostisk- og medikament screenings verktøy for ME / CFS.

Til sist, selv om mye gjenstår, ønsker jeg å benytte anledningen til å si at å ha kunnskap om ME / CFS, å være vitne til rausheten, motet og håpet til mennesker som er rammet av sykdommen, og deres familiemedlemmer – inkludert Whitney, Ron, og Janet – motiverer meg og mitt team ytterligere til jobbe med denne sykdommen. Vi vil gjøre vårt beste for å bringe håp og velvære til alle, siden alle fortjener det”

Takk til deg, Rahim, for ditt innovative og dedikerte arbeid for å hjelpe millioner av ME / CFS pasienter over hele verden.

Takk til Kristin H. for denne oversettelsen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669