Search
Close this search box.

Møt teamet på ME / CFS Collaborative Research Center ved Harvard

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Collaborative Research Center ved Harvard, finansiert av OMF

Vi er stolt over å kunngjøre etableringen av enda et ME / CFS samarbeidende forskningssenter. Dette forsknings initiativet, som inkluderer deltakere fra Harvard Medical School (HMS) tilknyttede sykehus er støttet av the Open Medicine Foundation (OMF). De delaktige HMS institusjonene inkluderer Massachusetts General Hospital (MGH), Brigham and Women´s Hospital (BWH), og Beth Israel-Deaconess Medical Center (BIDMC). Det nye initiativet starter med et dusin fakultet fra de tre Harvard institusjonene sammen med kritiske samarbeidspartnere fra the University of Birmingham, England og University of Nottingham, England, som består av MRC-Arthritis Research UK Centre for Musculoskeletal Aging Research, samt langsiktige, høyverdige samarbeidspartnere innen proteomikk og metabolisme fra the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). (Full fakultet liste nedenfor.)

Dette nye Samarbeidssenteret søker å utføre grunnleggende vitenskapsmekaniske studier med meget høy prioritet. Dette forskningsfokuset vil oppdage og forstå den multi-omiske signaturen av muskelbiopsier av ME-pasienter under gjenoppretting fra mild til moderat muskelstress, sammenlignet med friske individers signaturer ved grunnlinjen, under gjenoppretting fra muskelstress, og under immobilisering. Vår hypotese er at inflammasjonsrelaterte gjenopprettingsmekanismer hos ME-pasienter er dysregulert, og at dette forsinker gjenoppretting fra post-muskel stress. I tillegg til direkte vevsstudier, vil både strukturell og funksjonell bildediagnostikk bli gjennomført på det svært avanserte MGH/HMS bildediagnostiske senteret, the Martinos Center for Biomedical Imaging (www.nmr.mgh.harvard.edu). Dette vil tillate testing av hypoteser relatert til nevro-immune interaksjoner, inkludert overdrevet vagus-nerve-signalering, mikroglialaktivitet og forstyrret autonom og metabolsk funksjon i sentralnervesystemet.

Disse kliniske forskningsstudiene er utformet for å karaktisere den multi-omiske signaturen (genomisk, proteomisk, metabolomisk, samt ultrastrukturell morfologi) hos ME-pasienter sammenlignet med de hos friske individer som gjenopprettes etter muskelstress. De proteomiske, fosfoproteomiske, og metabolomiske studiene vil bli gjennomført på PNNL. Disse sammenligningene vil bli korrelert med resultatene fra bildediagnostikken med intensjon om å identifisere biomarkører og foreslå stoffmål for bruk i utviklingen av terapeutiske midler for ME.

Dette nye samarbeidssenteret vil også søke støtte for å utvikle en infrastruktur for strenge kliniske undersøkelser for å identifisere og spore lovende potensielle behandlinger gjennom kliniske forsøk. Dette kliniske forskningssenteret som jobber med det OMF-støttede Stanford ME Samardbeidssenteret representerer også en unik mulighet for å etablere standarder og infrastruktur for strenge kliniske undersøkelser og forsøk med ME. Senteret vil bli utformet for å evaluere potensialet for nye ME terapeutiske midler og for å gjennomføre godt utformede, CRO-overvåkede, pivotale kliniske forsøk for de nye, lovende forbindelsene.

Deltakende Fakultet:

Fakultetene som deltar i dette nye samarbeidsprosjektet er oppført nedenfor, med korte introduksjoner som følger.

Stanford University University of Birmingham (U Birmingham)
Ron Davis, PhD Janet Lord, PhD
Massachusetts General Hospital (MGH) University of Nottingham (U Nottingham)
Ronald Tompkins, MD, ScD Philip Atherton, PhD
Wenzhong Xiao, PhD Paul Greenhaff, PhD
Donna Felsenstein, MD  
Jonathan Friedstat, MD
Daniel Irimia, MD, PhD Brigham & Women’s Hospital (BWH)
Amel Karaa, MD David Systrom, MD
Michael VanElzakker, PhD Anthony Komaroff, MD
H. Shaw Warren, MD  
Yongming Yu, MD, PhD
Andrew Alexander, MBA Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)
Richard Smith, PhD
BI Deaconess Medical Center (BIDMC) Jon Jacob, PhD
Janet Mullington, PhD Wei-jun Qian, PhD

Følg denne linken for å se forskernes bioer.

Takk til Beathe for denne oversettelsen.

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669