Search
Close this search box.

OMF-finansierad studie om röda blodkroppars deformabilitet

Vi är glada att kunna meddela att OMF-finansierad forskning om  Röda blodkroppars deformabilitet av  Mohsen Nemat-Gorgani, PhD, på Stanford University, och Anand Ramasubramanian, PhD, på San Jose State University, I samarbete med Ron Davis, PhD, och deras team, precis har skrivit en artikel i tidskriften Blood Journal och har blivit accepterad för publicering i Clinical Hemorheology and Microcirculation. Denna intressanta forskning kan komma att leda till en möjlig biomarkör och ett diagnostiskt test.

Studien har finansierats av Open Medicine Foundation (OMF) med hjälp av våra generösa bidragsgivare. Se nedan för en sammanfattning av Dr. Ron Davis och artikelns abstract. Varje dag bryter vi ny mark tillsammans och kommer allt närmare svaren.

Sammanfattning av Ronald W. Davis, PhD

Den här artikeln visar att de röda blodkropparna är mindre deformerbara hos ME / CFS-patienter jämfört med friska kontrollers. Detta kan användas som en möjlig biomarkör, och vi fortsätter med att designa nya instrument som kommer att kunna urskilja patienter från friska. Detta mätinstrument  kommer att vara bärbart, och lätta för läkare att använda på sin klinik eller på ett testlab. Tidigare har man först och främst tittat på de röda blodkropparnas form, men det har varit svårt att mäta. Vår metod kommer att kunna ge exakta mått. Den kommer att kunna mäta de röda blodkropparnas förmåga att anpassa sig när de ska pressa sig igenom en kapillär, något som blodkropparna måste kunna göra för ordentlig blodcirkulation. Vi mäter hundratals celler från varje patient, så även om antalet patienter är litet, kan vi tack vare detta få tydliga statistiskt signifikanta skillnader mellan patienters och friska cellers deformabilitet. Vi satsar på att utveckla dessa nya mätinstrument så snart vi kan. 

Röda blodkroppars deformabilitet som en möjlig biomarkör för Chronic Fatigue Syndrome (Blood Journal, Nov. 2018):

Författare:  Amit K. Saha, Brendan R. Schmidt, Julie Wilhelmy, Vy Nguyen, Justin Do, Vineeth C. Suja, Mohsen Nemat-Gorgani, Anand K. Ramasubramanian och Ronald W. Davis 

“Våra data visar att en signifikant minskad deformabilitet hos de röda blodkropparna hos ME / CFS- patienter kan komma av oxidativ stress, och kan betyda att den förändrade mikrovaskulära genomblödningen kan vara en möjlig orsak till de symptom ME / CFS-sjuka har. Våra data visar också att röda blodkroppars deformabilitet kan fungera som en möjlig biomarkör for ME / CFS, men fortsatta studier är nödvändiga för ospecificerad klassifikation av sjukdomen.”

Läs originalartikeln på tidskriften Blood Journals hemsida 

OMF tackar Marie för den svenska översättningen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669