Search
Close this search box.

Röda blodkroppars form, röda blodkroppars deformerbarhet

Många av er har frågat om OMF:s forskning på röda blodkroppar. Denna #OMFScienceWednesday undersöker vi skillnaden mellan röda blodkroppars form och röda blodkroppars deformerbarhet, samt hur dessa faktorer är relaterade till blodflöde.

Röda blodkroppars form

Du har kanske sett en bild av en röd blodkropp: det är en liten, rund, rosa skiva som har en ljusare färg i mitten än runt kanterna. Den ser ljusare ut i mitten för att cellen är tunnare där och därför släpper igenom mer ljus.

Röda blodkroppar kommer dock i många former och storlekar förutom den välbekanta skivan. En viss variation är naturlig och hälsosam, men vissa former kan innebära tecken på sjukdom. Det vanligaste exemplet är sickelcellanemi, där de röda blodkropparna utvecklar formen av en skära eller halvmåne.

De olika formerna på röda blodkroppar är tillräckligt distinkta för att varje form ska ha ett särskilt namn och det är svårt att missta en form för en annan, med enstaka undantag.

Vissa ohälsosamma röda blodkroppar utvecklar taggar eller utskjutningar. Dessa kallas akantocyter (se nedan) och kan vara tecken på hypotyreos, leversjukdom eller  abetalipoproteinemia.

Pilen pekar mot en akantocyt. (isis325, beskuren)

Blodkroppar med kortare, rundare, symmetriska utskjutningar kallas ekinocyter eller burrceller och kan också vara ett tecken på sjukdom. Ekinocyter kan vara en indikation på uremi, pyruvatkinas-brist,, lågt magnesium eller lågt fosfat. Det är tyvärr svårt att vara helt säker när patienter har ekinocyter i blodet: vissa vanliga konserveringsmedel och färgämnen, som EDTA, kan omvandla helt friska röda blodkroppar till ekinocyter!

Cellmembranet hos röda blodkroppar består av proteiner, fetter och kolhydrater. Det innebär att avvikelser i cellmembranet kan vara ett bra sätt att upptäcka en störd metabolism av dessa näringsämnen.

Problem med en för hög produktion av en viss metabolit eller oförmåga att bryta ner ett näringsämne kan leda till avvikelser i cellmembranet, vilket ger de röda blodkropparna oregelbundna former.

Till exempel har ekinocyter så konstig form för att  kolesterol fäster på cellens utsida, vilket skapar det solroslika utseendet.

Klicka här för att se alla abnorma former av röda blodkroppar och några av de sjukdomar där man hittar dem.

Deformerbarhet

Deformerbarhet är förmågan hos en röd blodkropp att ändra form när den pressar sig igenom ett trångt utrymme, som en kapillär. Kapillärer kan vara så små som 3 mikrometer (um) breda, medan en frisk röd blodkropp är mellan 6 och 9 mikrometer bred. Röda blodkroppar måste alltså passera genom öppningar som är mindre än vad de själva är, vilket innebär att röda blodkroppar måste ändra sin form ganska mycket för att kunna ta sig igenom dessa trånga passager! Liksom röda blodkroppars form beror deras deformerbarhet till viss del också på cellmembranets sammansättning. Innehåller cellmembranet rätt fetter, kolhydrater och proteiner bör de röda blodkropparna kunna ändra form för att ta sig igenom även de allra minsta blodkärl. Har inte cellmembranet rätt beståndsdelar kan det dock bli så stelt att blodflödet saktas ned eller så skört att det brister vid tryck.

Röda blodkroppars form och deformerbarhet skulle kunna hjälpa oss att förstå problem med blodflödet vid ME / CFS eftersom både form och deformerbarhet påverkar blodflödet. Studier har gjorts tidigare på blodflöde och röda blodkroppars deformerbarhet, men nu finns ny teknologi som mer exakt kan mäta deformerbarhet och blodvolym. Forskare vid Stanford Genome Technology Center och San Jose State arbetar tillsammans för att utveckla ett känsligt prov för att mäta röda blodkroppars deformerbarhet genom att undersöka flödet genom konstgjorda kapillärer

Genom att använda dessa nya tekniker kan vi närmare undersöka blodflödet för att se om det är nedsatt eller inte vid ME / CFS. Att förstå varför de röda blodkropparna vid ME / CFS kan ha ovanliga former eller nedsatt deformerbarhet kan hänga samman med de metaboliska avvikelser som har hittats i vissa studier. Kan vi förstå den här aspekten av patologin vid ME / CFS kan det lära oss mer om sjukdomsprocessen som helhet vid ME / CFS och leda till ett diagnostiskt prov som läkare kan lägga till sin arsenal av diagnostiska verktyg.

Läs våra tidigare inlägg om forskning på röda blodkroppar vid Stanford:  https://www.omf.ngo/2018/03/21/omf-funded-research-red-blood-cell-deformability-in-me-cfs/

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669