Search
Close this search box.

SGTC Research Conference Includes Focus On ME / CFS

På den här  #OMFScienceWednesday delar vi de viktigaste punkterna från veckans Stanford Genome Technology Center:s forskningskonferens, ett årligt event där Ron Davis’s team samlas för att dela sina resultat och diskutera framtiden för sin forskning. En hel session ägnades åt ME / CFS-forskning, med ytterligare sessioner på SGTC:s  basarbete inom syntetisk biologi, genomiska förhållningssätt till sjukdom och diagnostiska tekniker.

Under sessionen på ME / CFS presenterades uppdateringar på ’the Severely Ill Patient Study’ (studien på allvarligt sjuka patienter), som bekostades av OMF. Wenzhong Xiao visade att: 1) SF-36-värdena är sämre i ME / CFS än många andra stora sjukdomar och korrelerar minst med depression and mentala sjukdomar; 2) 21 cytokiner är olika hos ME / CFS patienter och kontroller; 3) 27 kliniska tester är olika hos patienter och kontroller, inklusive lågt morgonkortisol hos patienterna; 4) 63 metaboliter skiljer sig mellan patienter och kontroller; och ME / CFS har stora likheter med systemiskt inflammationsresponssyndrom (SIRS-övers. anm.).

Detta är en omfattande datamängd som erbjuder många fler tillfällen till analyser. Ett antal idéer diskuterades vid konferensens gruppsessioner och inkluderade hur man skulle kunna tillämpa matematisk modellering, genetisk analys, jämförelser med andra sjukdomar och mera. Hela datamängden öppnas upp för andra forskare för att påskynda dessa ansträngningar! Här kan ni kolla hela listan av tester som gjordes i den här studien: /phase-i-list-of-tests/

Laurel Crosby framhöll hur långt forskningen om ME / CFS vid SGTC har kommit tack vare stödet från OMF: från bara en patient och inga medel för några år sedan till dussintals patienter, ett flertal nya datamängder, ett rikt nätverk av samarbetspartners och medel för både personal och experiment. Alla i teamet är så tacksamma för det här stödet och de vetenskapliga möjligheter det erbjuder!

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669