Search
Close this search box.

“Triple Tuesday” Forsknings Update

En hilsen fra Ron Davis

Det er mig en glæde, at kunne meddele, at vi med ansættelsen af to fremtrændende Stanford forskere med ingeniørmæssig bagrund, kan styrke vores projekt vedrørende deforme røde blodceller.

Eric Shaqfeh, PhD, er anerkendt for sine computer simuleringer af mikro strømninger. Han har lavet simuleringer af luftflow over flyvinger for at øge brændstof udnyttelsen. Hans arbejde for det amerikanske forsvarsministerium er omfattende og han har adgang til deres kraftfulde computer faciliteter. Han har netop afsluttet en periode, som formand for Stanfords Institut for Kemiteknik og glæder sig til at starte et nyt project.

Juan Santiago, PhD, er professor i mekanik, verdenskendt for hans geniale design af små udstyr til lave omkostninger, de fleste med anvendelse indenfor medicin. Vi har arbejdet med ham i mange år og jeg har været meget imponeret over hans evner for design. Som oftest kommer han med meget enkle og robuste design der kan ændre et helt felt. Da han hørte om vores project med deforme røde blodceller, som for nuværende kræver udtagning af blodprøver, anvendelse dyrt testudstyr og kompleks billedbehandling med tilhørende lang analysetid og som derfor ikke er anvendeligt i lægepraksis, blev han begejstret over muligheden for at bruge sin erfaring på at udvikle et udstyr der er simpelt og billigt i brug.

Dr. Shaqfeh og Dr. Santiago planlægger at arbejde sammen med Mohsen Nemat-Gorgani, PhD i Biokemi ved Stanford Genome Technology Center, og Anand Ramasubramanian, PhD i Biomedicin og  ingeniør med speciale i kemi og materiale teknologi, fra San Jose State University, med det formål at udvikle teknologien til et diagnostisk værktøj til ME / CFS.  Jeg var meget glad for, at alle disse fire fremragende forskere deltog i det netop afholdte 3-dags arbejdsgruppemøde i Stanford, sammen med deres studerende. Det var vidunderligt at se deres entusiasme vokse, mens de i pauserne samarbejdede og lagde planer for deres forskning!

På grund af OMF’s dedikation og hårde arbejde er alle aspekter af dette projekt støttet økomomisk og er i gangsat. Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed overfor de kreative forskere og til OMF for at gøre det muligt at fortsætte dette arbejde

Nedenfor findes en  beskrivelse af deres forskningarbejde samt endnu et fremragende projekt som det Videnskablige Rådgivningsråd har godkendt til OMF støtte. Jonas Bergquist, PhD, er enestående i hans evne til at anvende rygmarvsvæske til analyse af molekylære forbindelser, som måske kan bruges til en diagnostisk biomarkør samt give indblik i the neurologiske aspekter af ME / CFS.

Dr. Bergquist var også en entusiastisk deltager i den 3-dags arbejdsgruppemøde i Stanford og hans store humoristiske sans gjorde det i særdelsehed morsomt at have ham med på mødet.  Jeg kan anbefale at se hans Indlæg på Konferencen på YouTube for at få et inblik i traditional svensk mad.

Vi fortsætter med at arbejde dag og nat for for at finde en behandling og kur så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen,


Ronald W. Davis, PhD
Director, OMF Scientific Advisory Board
Director, Stanford Genome Technology Center


OMF støtter yderligere fire forskningsprojekter med ialt $ 241,670   

Røde blodceller (RBC) transporterer ilt fra lungerne til kroppens celler og herfra transporteres kuldioxid fra cellerne til lungerne. For at RBC kan komme ud til cellerne skal de kunne flyde gennem de mindste blodkar med så lidt modstand som muligt. Ultimativt forudsætter det, at de RBC er latte, runde og elastiske. Ved kroniske inflammatoriske sygdomme ændres RBCs egenskaber, fx. ved sepsis, og vi har fundet at sådanne deformiteter også optræder i forbindelse med ME / CFS.  For mere information om RBCs deformitet, klik her.

Disse obeservationer i kombination med ny teknologi til at måle RBCs deformitet fik ingeniører fra Stanford og deres kolleger ved  San Jose State University til at undersøge RBCs deformitet ved ME / CFS. Følgende 3 projekter skal udvikle og evaluere et udstyr til hurtig bestemmelse af deformiteten af RBC som en mulig biomarkør for ME / CFS.

 1. Eric Shaqfeh, PhD, Afdelingen for Kemiteknik, Stanford University – Computer simulering  af effekten af RBCs membran stivhed på RBCs micro-flow til diagnostik af ME / CFS

Shaqfeh gruppen ved at Stanford University vil lave computer 3D simuleringer af RBC der flyder gennem et sæt af kanaler, som ligner blodkredsløbet. Ved hjælp af disse simuleringer vil Shaqfeh gruppen bestemme, hvordan RBCs egenskaber kan karakteriseres ud fra måden de flyder gennem disse kanaler.

 1. Anand Ramasubramanian, PhD,Biomedicin, kemi og materialeteknik, San José State University – Erythrocyt Biomekanik i ME / CFS

Simuleringerne beskrevet ovenfor vil blive udført i tæt samarbejde med Ramasubramanian gruppen ved San Jose State University, hvor de vil producere en mikro-strømnings chip til at estimere RBCs egenskaber. En mikro-strømnings chip består af et sæt af meget tynde kanaler ætset ind i et materiale som glas eller plastic og er på størrelse med et SIM kort. Udviklingen af en mikro-strømnings chip vil kræve løbende RBC simuleringer fra Shaqfeh gruppen for at bestemme det optimale sæt af kanaler der kan adskille RBC fra ME / CFS fra normale RBC. De mikro-strømnings chips som udvikles ud fra simuleringerne vil blive testet på San Jose State med det ultimative mål at fremstille et sensitivt diagnostisk udstyr.

 1. Juan G. Santiago, PhD, Afdelingen for mekanik, Stanford University – Computer simulering af betydningen af membrane stivheden på RBCs micro-flow til diagnostik af ME / CFS

En central parameter for bestemmelsen af RBC egenskaber i disse kanaler vil være udviklingen af et state-of-the-art billedbehandlings værktøj som automatisk kan identificere og følge positionen og formen af tusindvis af RBC under såvel rolige som stressede forhold. Santiago gruppen vil udvikle denne visualiserings teknologi ved Stanford University.

Visualiserings teknologien udviklet af Santiago gruppen vil blive anvendt i udviklingen af mikro-strøminingschips i samarbejde med  Ramasubramanian og Shaqfeh grupperne.

Det langsigtede mål for dette samarbejde mellem de tre grupper er at udvikle et billigt engangsudstyr til hurtig kvantificering af deformiteten af cellerne i en enkelt dråbe blod.

 1. OMF har tildelt medlem af det Videnskablige Rådgivningsråd, Jonas Bergquist, MD, PhD, Uppsala University (Sweden), yderligere støtte til at fortsætte hans arbejde med målrettet proteomics for neuroinflammatoriske markører i rygmarvsvæsken (CFS) hos ME / CFS patienter

Til fortsættelsen af hans igangværende studier af CSF fra ME / CFS patienter, har Dr. Bergquist for nylig indkøbt ny teknologi der markant forbedrer bestemmelsen af inflammationsmarkører. Denne teknologi har endnu ikke været anvendt til analyse af CSF, og det vil blive de første forsøg i verden der udføres på ME/CFR prøver. Med denne teknologi vil Bergquist’s team selektivt teste for over 900 neuroinflamatoriske markører.

OMF takker Pia Thorkilgaard for oversættelsen.


Triple Tuesday OMF now through November 27.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

 • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
 • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
 • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
 • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

 • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
 • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
 • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
 • Questions? Give us a call at 650-242-8669