Search
Close this search box.

Våren 2019 nyhetsbrev

Följ när ME / CFS forskare samlas världen över

Det är bråda och spännande tider nu. Forskare som OMF finansierar träffas över hela världen tillsammans med andra experter för att främja forskningen. Vi var överlyckliga över att ha en så stark närvaro på Emerge Australia konferensen. När rapporter, inspelningar och information finns tillgängliga  kommer vi fortsätta att hålla er informerade.

Expert ME / CFS Clinician’s Summit i Salt Lake City, Utah blev en stor succe. Jag var fantastiskt glad över att få träffa de ledande vårdgivarna i USA. Vi kommer att dela rapporterna så snart de finns tillgängliga.

Vi ser fram emot det kommande NIH ME / CFS-mötet i Bethesda, Maryland den 4:e och 5:e april och att få träffa många av er personligen eller via Livestream. OMF är sponsor för fikapauserna och luncherna på platsen där mötet äger rum, så att alla deltagare kan få ut så mycket som möjligt av det här utmärkta tillfället att knyta kontakter. NIH registrering är tillgänglig här. Vi ser också fram emot att träffa våra vänner på IiMEC14 i London i slutet av maj.

ME / CFS forskningen växer i styrka. Tack för att du delar vår vision om att få ett slut på ME / CFS.

Med hopp för alla,


Linda Tannenbaum
Grundare & CEO/President


OMF-finansierade Forskare Presenterade vid Emerge Australia:s Internationella ME / CFS Symposium

(Vänster till höger) Christopher Armstrong, PhD, Jonas Bergquist, MD, PhD, Ronald W. Davis, PhD, Robert Phair, PhD, och Wenzhong Xiao, PhD, alla höll presentationer på symposiet den 14:e mars.

Linda Tannenbaum Deltar i ME / CFS Expert Clinician Summit

(Vänster) dr Lucinda (Cindy) Bateman, (Mitten) Mary Dimmock, (Höger) Linda Tannenbaum, Daniel Peterson, MD, och David Kaufman, MD.

Vetenskapsrådet Träffas på Stanford

Medlemmar från vårt vetenskapliga råd träffades nyligen på Stanfords universitet för att diskutera OMF-finansierad forskning. Deltagarna som ingick var (vänster till höger) Christopher Armstrong, PhD, Ronald G. Tompkins, MD, ScD, Janet Dafoe, PhD, Ronald W. Davis, PhD, Linda Tannenbaum, OMFs grundare & CEO/President, Wenzhong Xiao, PhD, och H. Craig Heller, PhD. Inte med på bild: Maureen Hanson, PhD, som deltog från annan plats.

OMF Stödjer #IIMEC14

OMF kommer att vara en evenemangs sponsor för Invest in ME konferenserna (IiMEC) vilket ytterligare förstärker vår stödjande relation. Dessutom har Invest in ME Research meddelat att dr Ron Davis och dr Ron Tompkins kommer att hålla presentationer vid både 2019 års symposium och konferens, där de kommer att delge nyheter om OMF-finansierad forskning.

The 14th Annual Biomedical Research into ME Colloquium (BRMEC) äger rum i London den 28-30:e maj, följt av the International Invest in ME Conference den 31:a maj. Linda Tannenbaum och andra medlemmar från vårt vetenskapliga råd kommer också att delta. Information om registrering hittar du här. Om du ska delta, kom gärna förbi oss vid OMF-bordet.

 


Vi Välkomnar Nya Styrelsemedlemmar

Vi vill välkomna två nya medlemmar till vår OMF-styrelse: Katie Bach, VD för the Good Jobs Institute, en icke vinstdrivande organisation (vänster), och Carol E. Jensen, personalchef och förste vice orförande för Flatiron Health, ett teknologiföretag (höger). Tillsammans bidrar de med erfarenhet av insamlingar och strategisk ledning på hög nivå som kan hjälpa vårt team vid OMF med missionen att sprida hopp och att leda forskningen för att få ett slut på ME / CFS och andra komplexa, kroniska sjukdomar.

Vi frågade våra nya styrelsemedlemmar hur deras erfarenheter kan bidra till OMF:s mål. Katie, som tidigare styrde över globala strategier på Starbucks, sa, “Utifrån min bakgrund inom strategi och strategisk planering hoppas jag kunna hjälpa OMF att bygga de grunder de behöver för att drastiskt kunna öka sin insamling.”

Carol, å andra sidan, för med sig erfarenhet från marknadsföring och personalfrågor vilket hon kommenterade kan hjälpa organisationen att växa strategiskt för att få ett större inflytande. Innan hon var personalansvarig på Flatiron, var Carol personalchef på Wawa, en återförsäljare av färsk mat och snabbmat med en årlig försäljning på över $10 miljarder och mer än 29,000 medarbetare.

Vi tackar båda våra nya medlemmar för att de anslutit sig till styrelsen och ser fram emot att ta våra insamlingar och vår inverkan till nya nivåer med hjälp av deras expertis och stöd.

För att läsa Katies och Carols biografier i sin helhet och lära känna våra andra styrelsemedlemmar, besök vår  websida.


OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669